• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Suszarnie zbożowe pracy ciągłej Adnar są urządzeniami do suszenia nasion zbóż, kukurydzy, rzepaku, pszenicy, itp. Suszarnie mogą pracować zarówno w indywidualnych gospodarstwach rolnych, jak i w firmach które zajmują się skupem i obrotem ziarna: linie technologiczne przy pożniwnej obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie, ekspedycja itp.), magazyny zbożowe i nasienne, zakłady przemysłu spożywczego, wytwórnie i mieszalnie pasz. Suszarnie zbożowe pracy ciągłej Adnar charakteryzują się prostą obsługą, bezpieczeństwem, trwałością, stabilnością i niezawodnością. Wysokiej jakości blacha ocynkowana, nowoczesna modułowa konstrukcja łączona za pomocą śrub, ułatwia montaż, eksploatację a także konserwacje urządzenia.

Opis szczegółowy
W suszarni o pracy w ruchu ciągłym ziarno przeznaczone do suszenia dostarczane jest do niej od góry przy pomocy urządzenia zasypowego. Wypełnia ono kolumnę suszenia oraz segment zasypowy tworząc w nim pryzmę. Ogrzane przez wymiennik lub palnik powietrze wdmuchiwane jest do kanału gorącego powietrza gdzie jest mieszane i stabilizowana jego temperatura. Następnie przechodzi do komory nawiewu, skąd wpływa pod daszki wlotowe segmentów kolumny suszenia. Powietrze przechodząc przez warstwę ziarna ogrzewa je, odbiera od niego wilgoć i dostaje się pod daszki wylotowe o osiach przesuniętych w stosunku do osi daszków wlotowych. Daszki wylotowe odprowadzają wilgotne i schłodzone powietrze z segmentów suszenia przez kanał chłodnego powietrza do wentylatora wydmuchu, który wydmuchuje je na zewnątrz. W kolumnie suszarni nie ma oddzielnej sekcji suszącej i chłodzącej ziarno ale jest kolumna zasypana ziarnem w której odbywa się najpierw proces suszenia a następnie chłodzenia ziarna. Opróżnianie suszarni odbywa się po całkowitym wysuszeniu i schłodzeniu całego wsadu. Po ochłodzeniu ziarno przemieszcza się do segmentu usypowego, gdzie dzięki elektronicznemu układowi można precyzyjnie regulować usyp wysuszonego ziarna do skrzyni wysypowej, z której wysypywane jest na zewnątrz suszarni do współpracujących urządzeń transportowych.

Podstawowe zalety suszarni Adnar
- praca na podciśnieniu zapewnia odparowanie wody w niższych temperaturach
- każda suszarnia posiada sterownik swobodnie programowalny, który umożliwia dowolną rozbudowę układu o dodatkowe urządzenia współpracujące
- duża precyzja suszenia w wyniku przydzielania maksimum czterech sekcji dla jednego wentylatora
- proste oczyszczanie układu wybierania ziarna poprzez zastosowanie dodatkowego dolnego bufora

Legenda:suszarnie-porcjowe

1. bufor z klapą rewizyjną i podestem
2. wentylatory
3. żaluzja, właz rewizyjny i podest
4. wysyp z lejem wysypowym
5. konstrukcja nośna
6. drabina
7. kanał gorącego powietrza
8. sekcja

wymiary podano w metrach, pojemność w m
moc elektryczna z „*” podano dla suszarni
z palnikiem rusztowym

pdfPobierz PDF

  ASP 4 ASP 5 ASP 6 ASP 7
pszenica
t/dobę
 75 130   175 210 
przenica
t/godzinę
3,12  5,41  7,29  8,75 
rzepak
t/dobę
38  52  88  101 
rzepak
t/godzinę
1,58  2,16  3,66  4,20 
kukurydza
t/dobę
28  37  56  65 
kukurydza
t/godzinę
1,16  1,54  56 

65 

A 8,25  8,87  9,49  10,11 
B 2,30 
C 2,08 
D 2,65 
E 4,40 
F 7,58  7,58 
 8,28 8,28 
moc elektryczna kW 7
8*
9
10*
13 15 
ilość wentylatorów 2 2
pojemność 15,0 16,9 18,8 8,28