• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
DK1 2357Magazyn składający się z dwóch obiektów. Pierwszy magazyn oparty jest o cztery silosy lejowe o całkowitej pojemności 3108 m3.
Drugi magazyn oparty jest o suszarnię zbożową ASSC 14, jeden silos płaskodenny o pojemności 1422 m3 i dwa silosy płaskodenne o pojemności 644 m3/szt.

Film z obiektu dostępny jest pod adresem: www.youtube.com/watch?v=6HSSBiWHI_8

DK1 2266Obiekt magazynowy o całkowitej pojemności 15.596 m3.
Obiekt składa się:
- z dwóch silosów lejowych o pojemności 246 m3/szt. i kącie spadku leja 50 stopni
- ośmiu silosów lejowych o pojemności 269 m3/szt. i kącie spadku leja 40 stopni
- czterech silosów płaskodennych o pojemności 3238 m3/szt.
Film z obiektu dostępny pod aresem: www.youtube.com/watch?v=USgM-6KtnR8

DK1 2195Obiekt składający się z suszarni w cyklu ciągłym ASC 12 podnośników kubełkowych współpracujących z suszarnią i kosza przyjęciowego.

  

 

DSC 4611Obiekt składający się z suszarni zbożowej, czyszczalni, dwóch silosów buforowych i siedmiu silosów płaskodennych magazynowych.

Obiekt z ograniczeniem do wysokości 12 m ze względu na plan przestrzennego zagospodarowania.

 

DSC 4420Obiekt magazynowo-suszarniczy składający się z suszarni zbożowej ASC 8, czyszczalni zbożowej i trzech silosów lejowych po 300 t.

 

DSC 0027Obiekt magazynowo-suszarniczy skladający się z suszarni zbożowej firmy Adnar ASC 6, czyszczalni zbożowej i silosów lejowych 6x160 t.

 

DSC 0889Obiekt magazynowy składający się z czterech silosów lejowych ustawionych w gnieździe wraz z sytemem załadunku i połaczenia zasypu i wysypu z istnijącymi silosami.

 

DSC 8368Obiekt magazynowo-suszarniczy składający się suszarni porcjowej ASP 6, dwóch silosów lejowych po ok. 200 t i silosa plaskodennego 1000 t.

 

 

  

 

DSC 4079Obiekt składający się z silosów lejowych z przeznaczeniem na magazynowanie peletu.

 

 

Suszarnia zbożowa firmy ADNAR ASC 10 z urządzeniami do zasypu i odbioru ziarna z suszarni.DSC 4146