• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg

Przenośniki łańcuchowe proste są urządzeniami do przemieszczania w sposób ciągły ziarna, nasion i materiałów sypkich w kierunku poziomym. Przenośniki łańcuchowe proste Adnar wykorzystywane są w procesach technologicznych zasypywania i opróżniania suszarni, silosów, a także innych zbiorników. Charakteryzują się prostą obsługą, bezpieczeństwem, trwałością, stabilnością i niezawodnością. Wysokiej jakości blacha ocynkowana, nowoczesna modułowa konstrukcja łączona za pomocą śrub, ułatwia montaż, eksploatację a także konserwację urządzenia. Przenośniki łańcuchowe proste Adnar występują w wariantach wydajnościowych: 50t/h, 80t/h, 130t/h.

Przenośniki łańcuchowe proste (redlery) są urządzeniami do przemieszczania w sposób ciągły ziarna, nasion i materiałów sypkich w kierunku poziomym.

Przenośniki łańcuchowe Adnar mogą zostać wykorzystane w procesach technologicznych zasypywania i opróżniania suszarni, silosów, a także innych zbiorników. Charakteryzują się prostą obsługą, bezpieczeństwem, trwałością, stabilnością i niezawodnością. Wysokiej jakości blacha ocynkowana oraz nowoczesna modułowa konstrukcja łączona za pomocą śrub ułatwiają montaż, eksploatację, a także konserwację urządzenia.

Redlery Adnar występują w wariantach wydajnościowych: 50t/h, 80t/h, 130t/h.

Opis szczegółowy

Przenośnik zgarniakowy jest przeznaczony do transportu poziomego (z ograniczeniem kąta pochylenia do 10°) materiałów sypkich drobno i lekko ziarnistych oraz w kawałkach - luzem. Urządzenie może transportować ziarno zbóż i kukurydzy, nasiona roślin strączkowych i oleistych, różne produkty paszowe (mączki, śruty, granulaty i brykiety) i inne. Przenoszenie surowca może odbywać się w sposób ciągły przy załadunku ręcznym lub mechanicznym.

Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie m.in. w:

 • obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie ekspedycja itp.)
 • wytwórniach i mieszalniach pasz
 • gospodarstwach rolnych
 • zakładach przemysłu spożywczego.

Przenośnik zgarniakowy może być przystosowany do pracy w liniach technologicznych. Może on współpracować z dowolnymi urządzeniami, pod warunkiem, że ich obecność nie wpłynie na jakość i bezpieczeństwo pracy urządzenia.

Podstawowe dane techniczne

 • wydajność od 35 do 130t
 • w całości wykonany z blachy ocynkowanej
 • dno redlera wyłożone centymetrową warstwą trudnościeralnego tworzywa
 • napęd przenoszony za pomocą motoreduktora
 • łańcuch wykonany z płaskownika o grubości 6 mm
 • w standardzie produkowany o wysokości od 4 do 82 m
przenosniki-lancuchowe

Legenda

 1. stacja napędowa
 2. stacja napinająca
 3. stacja przenośnika łańcuchowego
 4. stacja zasypowa przenośnika łańcuchowego
 5. zasyp przenośnika łańcuchowego
 6. wysyp przenośnika łańcuchowego
 7. motoreduktor
 8. łańcuch przenośnika łańcuchowego

gdzie:

 • n to liczba członów „stacji przenośnika” (3),
 • z to liczba członów „stacji zasypowych przenośnika” (4)

pdfPobierz PDF

 

 Typ 50t 80t 130t
wydajność t/h 50 80 130
wydajność m3/h 65 105 170
prędkość pasa 0,6 0,6 0,6
obroty wału
obr/min
37 37 37

 

  A B C D E F G
PT-50t 1490 1000 500
1000
2000
3000
500
1000
2000
3000
382 300 A+B+C*n+D*Z
PT-80t 420 330
PT-130t 465 420